Produsul a fost adaugat cu succes in cosul de cumparaturi.
021 318 27 22CONTACT
0item(s)

Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi

Regulament


Fii primul care evalueaza acest produs.

Vizualizare de ansamblu rapida

REGULAMENTUL PROMOŢIEI ADACONI BRING JOY!!!

16 IULIE – 30 SEPTEMBRIE 2021

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfașurarea unei activități publicitare inițiată de către organizator, se adresează potențialilor participanți și, totodată, reprezintă o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul acestei activități.

Art. 1. Organizatorul
Organizatorul promoţiei „Bring Joy” este compania Sc Adaconi Srl cu sediul în Hațeg, str.Ciprian Porumbescu, nr 14H, jud Hunedoara. Campania promoţională se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Art. 2. Aria de desfasurare a campaniei promotionale
Campania este organizată și se va desfașura la nivel national.

Art. 3. Produse participante
La promoția „Bring Joy” participă toate produsele din brand-urile Daco, Ecada, Milan, Factis, Picasso, Pilot, Favini, Clariana, Aihao, Pensan, Fatih, Carioca, Marvy Uchida.

Art. 4. Dreptul de participare
La promoţia „Bring joy”  poate participa orice persoană fizică, cetăţean român, cu domiciliul stabil în Romania, care acceptă condiţiile prezentului regulament și care este prescolar, elev al claselor 0-XII, student sau părintele acestora.
Nu pot participa la această promoţie angajaţii SC Adaconi Srl, ai companiilor colaboratoare la această promoţie şi nici rudele de gradul I ale acestora.
Participanții pot trimite un numar nelimitat de taloane.

Art. 5. Mecanismul promoţiei
Perioada desfăşurării promoţiei este 16 Iulie – 30 Septembrie 2021.
Pentru a participa la promoţia „Bring Joy”  cumparatorii trebuie să completeze talonul de tombola și să-l trimită la adresa: O.P Hateg, C.P. nr 15 Hunedoara până la 30 Septembrie 2021, data poştei sau să-l puna completat într-una din urnele Adaconi, care vor fi răspândite în magazinele și librăriile din întreaga țara ce comercializează brand-urile Daco, Ecada, Milan, Factis, Picasso, Pilot, Favini, Clariana, Aihao, Pensan, Fatih, Carioca, Marvy Uchida. Taloanele de tombolă se obțin cumpărând produse din următoarele brand-uri: Daco, Ecada, Milan, Factis, Picasso, Pilot, Favini, Clariana, Aihao, Pensan, Fatih, Carioca, Marvy Uchida din magazinele care comercializează aceste produse. Firma Sc Adaconi Srl  nu-și asumă nici o responsabilitate pentru punctele unde sunt la vanzare produse din brand-urile mai sus amintite  fără taloane de tombolă. Taloanele de tombolă primite în magazine vor fi numite în cadrul acestui regulament „cupoane participante”.

Art. 6. Condiţii de validare
Pentru promoția „Bring Joy”  pentru ca un cupon de participare la promoţie să fie considerat valid trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

1. participantul să îndeplineasca dreptul de participare la promoţie, conform art.4 de mai sus;
2. pe cuponul de participare sa fie decupate și lipite/capsate minim 3 din cele 6 sigle ale brand-urilor participante la promoție. Aceste sigle se pot decupa de pe ambalajele produselor cumpărate din brand-urile: Daco, Ecada, Milan, Factis, Picasso, Pilot, Favini, Clariana, Aihao, Pensan, Fatih, Carioca, Marvy Uchida.
3. cuponul de participare să fie expediat la adresa: O.P Hateg, C.P. nr 15 Hunedoara cel târziu până la 30 Septembrie 2021, data poştei inclusiv sau să-l pună completat într-una din urnele Adaconi, care vor fi răspândite în magazinele și librăriile din întreaga țară care comercializează brand-urile amintite mai sus pana la data de 30 Septembrie 2021.
4. cuponul trebuie să conţină numele, prenumele şi adresa completă a participantului și să fie în original (nu se acceptă fotocopii, facsimile sau alte reproduceri ale cuponului).

Art. 7. Premiile la promoția „Bring Joy” vor fi acordate:

1.     premiul cel mare – 1 masina marca Hunday I30
2.     10 premii prin tragere la sorți, fiecare constând într-o trotineta electrica
3.    240 de premii prin tragere la sorți, fiecare constând într-o bicicleta
4.    500 de premii prin tragere la sorți, fiecare constând într-un ghiozdan

 
Un participant poate trimite un număr nelimitat de cupoane, dar nu poate castiga decât un premiu. În cazul în care vor exista mai multe taloane extrase pe numele aceluiași participant, va fi luat în calcul primul premiu la care a fost castigator.
Premiile promoției se vor livra în termen de 60 de zile de la data efectuării tragerii la sorți la adresa specificată pe cupon pentru câştigătorii din ţară. Nu este permisă schimbarea premiilor pentru contravaloarea lor în bani sau cu alte obiecte.
Valoarea totala a premiilor este de 280.000 RON fara TVA.

Art. 8. Data și procedura tragerilor la sorţi
Tragerea la sorti va avea loc în data de 21 octombrie 2021.
Tragerea la sorţi a unui talon este urmată de validarea acestuia. În cazul în care un plic nu este valid conform art.6 se va extrage altul până la acoperirea numărului de premii specificat la art. 7.
În cazul în care o persoană este extrasă de mai multe ori pentru premiile enumerate la articolul 7, va fi validat doar primul premiu care îndeplinește condițiile de validare de la art. 6, celelalte fiind declarate invalide.
Tragerea la sorţi se va desfăşura în prezenţa unei comisii formată din reprezentanţi ai companiilor implicate în organizarea promoţiei şi vor fi asistate de un notar public.

Lista câstigătorilor va fi făcută publică pe site-ul www.adaconi.ro

Art. 9. Taxe si impozite
Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003, completata si modificata de OUG. 79/2017, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

Art. 10. Regulamentul promoţiei
Regulamentul oficial al promoţiei poate fi obţinut în mod gratuit de catre orice solicitant  pe site-ul www.adaconi.ro

Art. 11. Diverse
Prin înscrierea la promoţia Adaconi „Bring Joy” participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament şi sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele, adresa şi imaginea lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi.
Taloanele primite devin proprietatea organizatorilor şi nu vor fi returnate.
În eventualitatea unei dispute asupra validităţii unui talon participant, decizia comisiei este definitivă. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra plicurilor sau conţinutului acestora.
Orice reclamaţie cu privire la taloanele pierdute se va lua în considerare numai pe baza prezentării confirmării de primire semnate prin care se atestă primirea la adresa O.P Hateg, C.P. nr 15 Hunedoara.
Organizatorul nu are obligaţia de a purta corespondenţă cu deţinătorii taloanelor/plicurilor necâştigătoare.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

- plicurile cu taloanele deteriorate sau necorespunzătoare din punct de vedere al conţinutului
- plicurile cu taloanele expediate după data de 30 Septembrie 2021
- plicurile care au fost expediate până la data de 30 Septembrie 2021 inclusiv dar care nu au fost primite la adresa organizatorului până cu o zi înaintea efectuării tragerii la sorți
- plicurile pierdute sau pentru orice alte probleme cauzate de serviciile poştale
- plicurile expediate la altă adresa

Dovada de expediere a plicurilor nu reprezintă şi dovada primirii plicurilor.
Organizatorul va realiza prelucrarea datelor câștigătorilor în scopul expedierii premiilor. Expedierea unui plic la adresa promoției în scopul participării la aceasta prezumă cunoașterea regulamentului și acordul expeditorului pentru clauzele acestuia.

Art. 12  Prelucrarea datelor personale

Înscrierea la promoţie în scopul participării prezumă cunoasterea regulamentului şi acordul participantului pentru clauzele acestuia.
Tuturor participanţilor la promoţie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 republicata
Prin completarea datelor personale participanţii sunt de acord sa fie incluşi în baza de date a firmei Sc Adaconi Srl.
Scopurile constituirii acesteia sunt: desemnarea câştigătorilor promoţiei „Bring Joy”,  realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatorii de produse marcile Daco, Ecada, Milan, Factis, Picasso, Pilot, Favini, Clariana, Aihao, Pensan, Fatih, Carioca, Marvy Uchida, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la promoţiile Adaconi sau alte acţiuni desfăşurate în viitor.
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate către terti cu excepția companiilor implicate în organizarea promoției.
La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa Str. Ciprian Porumbescu, nr 14H, Hateg, cod 335500, jud Hunedoara în atentia departamentului Marketing, Operatorul se obligă:

- să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
- să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr.677/2001 republicata privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
- să înceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului.

Organizatorul se obliga ca la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date asfel creată va aduce la cunoștință drepturile conforme Legii 677/2001 republicata.

 

Cod produs:
0.
0,00 RON

Disponibilitate: solicita disponibilitate

Detalii

REGULAMENTUL PROMOŢIEI ADACONI

BRING JOY!!!

16 IULIE – 30 SEPTEMBRIE 2021

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfașurarea unei activități publicitare inițiată de către organizator, se adresează potențialilor participanți și, totodată, reprezintă o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul acestei activități.

Art. 1. Organizatorul

Organizatorul promoţiei „Bring Joy” este compania Sc Adaconi Srl cu sediul în Hațeg, str.Ciprian Porumbescu, nr 14H, jud Hunedoara. Campania promoţională se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Art. 2. Aria de desfasurare a campaniei promotionale

Campania este organizată și se va desfașura la nivel national.

Art. 3. Produse participante

La promoția „Bring Joy” participă toate produsele din brand-urile Daco, Ecada, Milan, Factis, Picasso, Pilot, Favini, Clariana, Aihao, Pensan, Fatih, Carioca, Marvy Uchida.

Art. 4. Dreptul de participare

La promoţia „Bring joy”  poate participa orice persoană fizică, cetăţean român, cu domiciliul stabil în Romania, care acceptă condiţiile prezentului regulament și care este prescolar, elev al claselor 0-XII, student sau părintele acestora.

Nu pot participa la această promoţie angajaţii SC Adaconi Srl, ai companiilor colaboratoare la această promoţie şi nici rudele de gradul I ale acestora.

Participanții pot trimite un numar nelimitat de taloane.

Art. 5. Mecanismul promoţiei

Perioada desfăşurării promoţiei este 16 Iulie – 30 Septembrie 2021.

Pentru a participa la promoţia „Bring Joy”  cumparatorii trebuie să completeze talonul de tombola și să-l trimită la adresa: O.P Hateg, C.P. nr 15 Hunedoara până la 30 Septembrie 2021, data poştei sau să-l puna completat într-una din urnele Adaconi, care vor fi răspândite în magazinele și librăriile din întreaga țara ce comercializează brand-urile: Daco, Ecada, Milan, Factis, Picasso, Pilot, Favini, Clariana, Aihao, Pensan, Fatih, Carioca, Marvy Uchida. Taloanele de tombolă se obțin cumpărând produse din următoarele brand-uri: Daco, Ecada, Milan, Factis, Picasso, Pilot, Favini, Clariana, Aihao, Pensan, Fatih, Carioca, Marvy Uchida din magazinele care comercializează aceste produse. Firma Sc Adaconi Srl  nu-și asumă nici o responsabilitate pentru punctele unde sunt la vanzare produse din brand-urile mai sus amintite  fără taloane de tombolă. Taloanele de tombolă primite în magazine vor fi numite în cadrul acestui regulament „cupoane participante”.

 

Art. 6. Condiţii de validare

Pentru promoția „Bring Joy”  pentru ca un cupon de participare la

promoţie să fie considerat valid trebuie să îndeplinească simultan următoarele

condiţii:

1. participantul să îndeplineasca dreptul de participare la promoţie, conform art.4 de mai sus;

2. pe cuponul de participare sa fie decupate și lipite/capsate minim 3 din cele 6 sigle ale brand-urilor participante la promoție. Aceste sigle se pot decupa de pe ambalajele produselor cumpărate din brand-urile: Daco, Ecada, Milan, Factis, Picasso, Pilot, Favini, Clariana, Aihao, Pensan, Fatih, Carioca, Marvy Uchida.

3. cuponul de participare să fie expediat la adresa: O.P Hateg, C.P. nr 15 Hunedoara cel târziu până la 30 Septembrie 2021, data poştei inclusiv sau să-l pună completat într-una din urnele Adaconi, care vor fi răspândite în magazinele și librăriile din întreaga țară care comercializează brand-urile amintite mai sus pana la data de 30 Septembrie 2021.

4. cuponul trebuie să conţină numele, prenumele şi adresa completă a participantului și să fie în original (nu se acceptă fotocopii, facsimile sau alte

reproduceri ale cuponului).

 

Art. 7. Premiile

La promoția „Bring Joy” vor fi acordate:

1.     premiul cel mare – 1 masina marca Hunday I30

2.     10 premii prin tragere la sorți, fiecare constând într-o trotineta electrica

3.    240 de premii prin tragere la sorți, fiecare constând într-o bicicleta

4.    500 de premii prin tragere la sorți, fiecare constând într-un ghiozdan

 

Un participant poate trimite un număr nelimitat de cupoane, dar nu poate castiga decât un premiu. În cazul în care vor exista mai multe taloane extrase pe numele aceluiași participant, va fi luat în calcul primul premiu la care a fost castigator.

Premiile promoției se vor livra în termen de 60 de zile de la data efectuării tragerii la sorți la adresa specificată pe cupon pentru câştigătorii din ţară. Nu este permisă schimbarea premiilor pentru contravaloarea lor în bani sau cu alte obiecte.

Valoarea totala a premiilor este de 280.000 RON fara TVA.

 

Art. 8. Data și procedura tragerilor la sorţi

Tragerea la sorti va avea loc în data de 21 octombrie 2021.

Tragerea la sorţi a unui talon este urmată de validarea acestuia. În cazul în care un plic nu este valid conform art.6 se va extrage altul până la acoperirea numărului de premii specificat la art. 7.

În cazul în care o persoană este extrasă de mai multe ori pentru premiile enumerate la articolul 7, va fi validat doar primul premiu care îndeplinește condițiile de validare de la art. 6, celelalte fiind declarate invalide.

Tragerea la sorţi se va desfăşura în prezenţa unei comisii formată din reprezentanţi ai companiilor implicate în organizarea promoţiei şi vor fi asistate de un notar public.

Lista câstigătorilor va fi făcută publică pe site-ul www.adaconi.ro

 

 

 

Art. 9. Taxe si impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003, completata si modificata de OUG. 79/2017, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

 

Art. 10. Regulamentul promoţiei

Regulamentul oficial al promoţiei poate fi obţinut în mod gratuit de catre orice solicitant  pe site-ul www.adaconi.ro

 

Art. 11. Diverse

Prin înscrierea la promoţia Adaconi „Bring Joy” participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament şi sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele, adresa şi imaginea lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi.

Taloanele primite devin proprietatea organizatorilor şi nu vor fi returnate.

În eventualitatea unei dispute asupra validităţii unui talon participant, decizia

comisiei este definitivă. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra plicurilor sau conţinutului acestora.

Orice reclamaţie cu privire la taloanele pierdute se va lua în considerare numai pe baza prezentării confirmării de primire semnate prin care se atestă primirea la adresa O.P Hateg, C.P. nr 15 Hunedoara.

Organizatorul nu are obligaţia de a purta corespondenţă cu deţinătorii taloanelor/plicurilor necâştigătoare.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

- plicurile cu taloanele deteriorate sau necorespunzătoare din punct de vedere al

conţinutului

- plicurile cu taloanele expediate după data de 30 Septembrie 2021

- plicurile care au fost expediate până la data de 30 Septembrie 2021 inclusiv dar care nu au fost primite la adresa organizatorului până cu o zi înaintea efectuării tragerii la sorți

- plicurile pierdute sau pentru orice alte probleme cauzate de serviciile poştale

- plicurile expediate la altă adresa

Dovada de expediere a plicurilor nu reprezintă şi dovada primirii plicurilor.

Organizatorul va realiza prelucrarea datelor câștigătorilor în scopul expedierii

premiilor. Expedierea unui plic la adresa promoției în scopul participării la aceasta prezumă cunoașterea regulamentului și acordul expeditorului pentru clauzele acestuia.

 

Art. 12 Prelucrarea datelor personale

Înscrierea la promoţie în scopul participării prezumă cunoasterea regulamentului şi acordul participantului pentru clauzele acestuia.

Tuturor participanţilor la promoţie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 republicata

Prin completarea datelor personale participanţii sunt de acord sa fie incluşi în baza de date a firmei Sc Adaconi Srl. Scopurile constituirii acesteia sunt: desemnarea câştigătorilor promoţiei „Bring Joy”,  realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatorii de produse marcile Daco, Ecada, Milan, Factis, Picasso, Pilot, Favini, Clariana, Aihao, Pensan, Fatih, Carioca, Marvy Uchida, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la promoţiile Adaconi sau alte acţiuni desfăşurate în viitor.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate către terti cu excepția companiilor implicate în organizarea promoției.

La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa

Str. Ciprian Porumbescu, nr 14H, Hateg, cod 335500, jud Hunedoara în atentia departamentului Marketing, Operatorul se obligă:

- să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

- să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în

mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr.

677/2001 republicata privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

- să înceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului.

Organizatorul se obliga ca la prima comunicare în scris pe care o va avea cu

persoanele din baza de date asfel creată va aduce la cunoștință drepturile conforme Legii 677/2001 republicata.

 

Mai multe informatii

Etichete produs

Foloseste spatii intre etichete. Foloseste apostrof (') pentru fraze.

  1. Fii primul care evalueaza acest produs.

Scrie propria ta recenzie

Cum evaluezi acest produs? *

  1 stea 2 stele 3 stele 4 stele 5 stele
Calitate
Pret